Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Статистикийн салбарын тооцон гаргадаг бүх төрлийн үзүүлэлтийн мета мэдээлэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙЛТ