Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Улсын их хурал, орон нутгийн иргэдийн хурлын сонгууль Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Улсын их хурал, орон нутгийн иргэдийн хурлын сонгууль State great hural and local citizens hural election
2. Салбар Сонгууль Election
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын 1992 онд баталсан ардчилсан үндсэн хуулиар Монгол Улс парламентын засаглалтай орон болж, Улсын Их Хурлын сонгуулийг 4 жил тутам явуулж, 76 гишүүнийг сонгодог. Орон нутгийн сонгуулийг мөн 4 жил тутам явуулж аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн хурлыг байгуулдаг. In 1992, the Parliament of Mongolia adopted a new constitution, according to which the legislative branch of the government was restructured by creating a unicameral parliamentary legislature. Parliamentary elections are held once in four years and elect 76 Members of Parliament. Elections of sum, district, aimag and the capital city government are also held once in four years.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1992--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Сонгуулийн ерөнхий хороо
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн З.Нямбаяр
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016-11-11
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0200_002V1