Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХҮН БАЙНГА АМЬДАРДАГ БАЙШИНГИЙН ТОО,ханын үндсэн материал, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХҮН БАЙНГА АМЬДАРДАГ БАЙШИНГИЙН ТОО,ханын үндсэн материал, аймаг, нийслэлээр The number of housing is occupied, by the types of construction materials and aimag and the capital city
2. Салбар Орон сууц, нийтийн аж ахуй Housing, public service and amenities
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт 2019 онд зохион байгуулагдсан Байшин, орон сууцны тооллогын дүнгээр хүн байнга амьдардаг байшингийн тоог ханын үндсэн материалаар ангилан харуулна. Total number of housing is occupied, by the types of construction material in based on Housing Census conducted in 2019.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Байшингийн тоонд хүн байнга амьдардаг орон сууцны байшин, сууцны тусдаа байшин, бие даасан тохилог сууц, нийтийн байрыг оруулсан болно. Цутгамал төмөр бетон гэдэгт хэв болон арматурын эд ангийг бэлтгэх, бэлэн бэлдцээр салангид хэв босгож арматур зангидаж, ханыг бетон хольц зуурч дүүргэсэн бүтээцийг хэлнэ. Угсармал төмөр бетон гэдэгт угсармал бетонон хавтанг барилгад байрлуулан давхарлан дүүргэсэн бүтээцийг хэлнэ. Холимог гэдэгт хэв болон арматурын эд ангийг бэлтгэх, бэлэн бэлдцээр салангид хэв босгож ханыг тоосго, блок гэх мэт материалаар дүүргэсэн бүтээцийг хэлнэ. The number of housing is occupied, included apartments, single family houses, conventional houses and public housing units. Cast-in-place concrete is a technology of construction of buildings where walls and slabs of the buildings are cast at the site in the formwork.  Precast concrete technology where slabs are cost elsewhere and then brought to the construction site and assembled.  Semi-cast concrete means construction where reinforcement parts are cast in formwork and walls filled with materials such as bricks and blocks.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2019-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Үндэсний статистикийн хороо, Байшин, орон сууцны тооллого 2019 он National Statistics Office of Mongolia, Housing Census 2019
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1700_001V2