Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Эрдмийн зэрэг, цолтой үндсэн ажиллагчид Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Эрдмийн зэрэг, цолтой үндсэн ажиллагчид Full-time employees with scientific degrees and titles
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжид ажилладаг эрдмийн зэрэг, цолтой үндсэн ажиллагчдын тоо байна. Number of full-time employees with scientific degree and titles in institutions and enterprises engaged in scientific research, experiments and inventions.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжид ажилладаг эрдмийн зэрэг, цолтой үндсэн ажиллагчдын тооны нийлбэр байна. Total number of full-time employees with scientific degree and titles in institutions and enterprises engaged in scientific research, experiments and inventions.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2005-01-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_007V1