Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Импортоор оруулж ирсэн автомашины тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Импортоор оруулж ирсэн автомашины тоо Number of imported cars
2. Салбар Тээвэр Transportation
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсад импортоор орж ирсэн бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл All types of vehicles imported to Mongolia
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж ш pcs
10. Эх үүсвэр Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий Газар General Customs Administration of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн О.Мандахзориг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1200_013V5