Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Зохиогчийн эрхийн мэдүүлэг Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Зохиогчийн эрхийн мэдүүлэг Total applications for copyright
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Зохиогчийн эрх гэж ерөнхийд нь “бүтээл” хэмээн нэрлэх утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн нь хувьд зохиолч, зураач, бусад уран бүтээлчдэд олгож, хэрэгжүүлдэг эрхтэй холбоотой хуулиудын цогц юм. Copyright laws grant authors, artists and other creators protection for their literary and artistic creations, generally referred to as “works”
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авахаар иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан нийт мэдүүлгийн тоо. Total number of applications filed by a citizen or legal entity to get copyrights.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2019-07-22
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Оюуны өмчийн газар Intellectual property office of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-07-22
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_054V4