Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЖИШСЭН ДУНДАЖ НЭГ ХҮНИЙ ХҮНСНЭЭС АВЧ БУЙ БОДИТ ИЛЧЛЭГ ШИМ ТЭЖЭЭЛ - ЗУНЫ УЛИРАЛД Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЖИШСЭН ДУНДАЖ НЭГ ХҮНИЙ ХҮНСНЭЭС АВЧ БУЙ БОДИТ ИЛЧЛЭГ ШИМ ТЭЖЭЭЛ - ЗУНЫ УЛИРАЛД NATIONAL AVERAGE FOR DAILY DIETARY CALORIES INTAKE FOR STANDARD PERSON DURING WARM SEASONS IN RURAL AND URBAN AREAS
2. Салбар Хүнсний аюулгүй байдал Food security
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хоол хүнс нь үндсэн шимт бодис, аминдэм, эрдэс бодис болон бичил тэжээлийн бодисуудаас бүрдэнэ. Үндсэн шимт бодис гэдэгт уураг, тос, нүүрс ус хамаарна. Methodology to estimate intake of dietary energy and nutrients. Food provides macronutrients, vitamins, minerals, and micronutrients to human. Macronutrients are protein, fat, and carbohydrates.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12 тоот тушаалын I хавсралт ) Methodology for Indicators of Food Safety Statistics (Appendix to order ?A/12 of Chairperson of NSO on January 30, 2015)
6. Тооцох аргачлал Хүнснээс авах илчлэг, шим тэжээлийг килокалороор (ккал) хэмжинэ. Нүүрс ус нь цагаан будаа, гоймон, талх зэрэг үр тарианы гаралтай бүтээгдэхүүнд илүү агуулагддаг бөгөөд 1 граммд ногдох илчлэгийн хэмжээ нь 4 ккал байна. Тос нь мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногоо, самар, загас, наранцэцэг, хулуу зэрэг бүтээгдэхүүнд агуулагддаг бөгөөд 1 граммд ногдох илчлэгийн хэмжээ нь 9 ккал байна. Уураг нь мах, дүүпүү, шар буурцаг, өндөг, үр тариа, цагаан идээ, сүү, бяслаг зэрэг бүтээгдэхүүнд агуулагдах бөгөөд 1 граммд ногдох илчлэгийн хэмжээ нь 4 ккал байна. Хүнснээс авсан илчлэг, шим тэжээлийг сэрүүн, зуны улирлаар тодорхойлоход Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан нормыг ашиглана Calories (kcal) is a unit that is used to measure energy and nutrients. Carbohydrates are found largely in grain products including rice, pasta, bread. Carbohydrate provides 4 calories per gram. Fat is mainly found in livestock products, vegetables, nuts, fishery products, sunflower, and pumpkin. Fat provides 9 kcal per gram. Protein is found in meat, tofu, soybean, egg, cereals, dairy products, milk, and cheese. Protein provides 4 kcal per gram. Following norms that are approved by Minister of Health are used to measure energy and nutrients in cold and summer seasons.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2015/03/25
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа Household Socio-economic survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Мягмарханд
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019/03/25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1003_004V1