Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, өвчний төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, өвчний төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар Incidence of communicable diseases, by type of diseases, region, aimag, the capital and soum
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн жилд амбулаториор шинээр бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний тохиолдлын тоогоор илэрхийлэгдэнэ. The number of new infectious diseases registered of the in hospitals same period of the time
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилд амбулаториор шинээр бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний тохиолдлын тоогоор илэрхийлэгдэнэ. The number of new infectious diseases registered of the in hospitals same period of the time
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2009-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_020V2