Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН УЛМААС НАС БАРСАН БОЛОН ГЭМТСЭН ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН УЛМААС НАС БАРСАН БОЛОН ГЭМТСЭН ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Тайлант хугацаанд ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ хуулийн дагуу шалгагдаж, зам тээврийн ослын улмаас амь насаа алдсан болон гэмтсэн нийт хүний тоог ойлгоно. DIED AND INJURED PERSONS CAUSED BY ACCIDENTS OF ROAD TRAFFIC is refers to the number of person who are died or injured due to traffic accidents and investigated in accordance with the Traffic Safety Law during the reporting period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд зам тээврийн ослын улмаас амь насаа алдсан болон гэмтсэн хүний тооны байна. The number of died and injured persons in traffic accidents during the reporting period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газрын тээврийн цагдаагийн алба
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_039V2